Doelgroep

Wanneer u na een hersenletsel (CVA, trauma, …), naar aanleiding van een neurologisch ziektebeeld (ALS, ziekte van Parkinson, …), door foutief stemgebruik of om nog andere redenen nood hebt aan logopedische begeleiding, kan u bij mij terecht voor het onderzoek en de behandeling van onderstaande stoornissen. Indien u algemene informatie zoekt rond een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), kan u terecht op de website van de NAH Liga (www.nahliga.be)

Mijn werk als logopediste is enkel gericht op onderzoek en behandeling bij volwassenen.

Afasie

Afasie is een neurogene taalstoornis. Dit wil zeggen dat u door een hersenletsel moeilijkheden ondervindt met de gesproken en/of geschreven taal. Het probleem kan zich situeren op de productie (spreken, woorden vinden, zinnen vormen, schrijven), op het begrip (begrijpen van taal, lezen) of op beide domeinen.

Afasie wordt vaak veroorzaakt door een CVA (beroerte) of hersenbloeding. Het kan ook voorkomen na een hersentrauma (zoals een ongeval), bij dementie of bij andere degeneratieve aandoeningen van de hersenen.

Graag nog wat extra informatie?

  • U kan de brochure afasie van de beroepsvereniging downloaden. Hier wordt alles nog eens mooi uitgelegd.
  • Op www.levenmetafasie.be kan u verschillende getuigenissen van mensen met afasie lezen. Ook als mantelzorger kan u hier terecht voor tips.
  • De Vereniging afasie vzw organiseert maandelijks activiteiten, u kan hen terugvinden op www.afasie.be

Dysartrie

Dysartrie is een neurogene spraakstoornis. Dit wil zeggen dat u door een hersenletsel moeilijkheden ondervindt bij het spreken. De aansturing van de spieren is verstoord. Dit kan bij het articuleren in het algemeen zijn of bij het uitspreken van bepaalde klanken. Over het algemeen is er geen probleem bij het begrijpen van taal, al kunnen cognitieve problemen wel voorkomen.

Dysartrie kan veroorzaakt worden door een CVA (beroerte) of hersenbloeding. Het komt frequent voor bij de ziekte van Parkinson, ALS of andere degeneratieve ziektebeelden.

Graag nog wat extra informatie?

  • U kan de brochure dysartrie van de beroepsvereniging downloaden. Hier wordt alles nog eens mooi uitgelegd.
  • Op www.levenmetdysartrie.be kan u verschillende getuigenissen van mensen met dysartrie lezen. Ook als mantelzorger kan u hier terecht voor tips.
  • Voor meer informatie rond de ziekte van Parkinson, kan u terecht op de website van de Vlaamse Parkinson Liga vzw.
  • Voor meer informatie rond ALS, kan u surfen naar de website van de ALS Liga België vzw.

Dysfagie

Moeilijk slikken, je vaak verslikken, in ademnood komen of moeilijker kauwen kunnen allemaal tekenen zijn van dysfagie of een slikstoornis. Dysfagie kan een grote impact hebben op het dagelijks leven. Eten en drinken maakt immers een belangrijk deel uit van onze (sociale) cultuur.

Dysfagie kan ontstaan door een degeneratieve aandoening (ziekte van Parkinson, ALS, …), een tumor in het hoofd-halsgebied (tongcarcinoom, farynxcarcinoom, laryngectomie), een structurele verandering in het strottenhoofd of door de normale veroudering.

Een goede samenwerking met een Neus-Keel-Oorarts en eventueel met een diëtist is van groot belang.

Graag nog wat extra informatie?

Spraak- en reukrevalidatie na laryngectomie

Een laryngectomie (het wegnemen van het gehele strottenhoofd ten gevolge van een tumor) is een enorm heftige gebeurtenis. Opnieuw leren spreken, eten en ruiken is een belangrijk onderdeel van de revalidatie. Samen met jou ga ik dit traject aan om je levenskwaliteit opnieuw zo goed mogelijk te krijgen.

Cognitieve problemen

Moeilijkheden met plannen, organiseren, geheugen, volgehouden aandacht … kunnen het dagelijks leven enorm beperken. Deze problemen kunnen onopvallend zijn voor de buitenwereld, maar zijn daarom niet minder belemmerend! Samen kijken we naar hoe we deze problemen kunnen aanpakken door te gaan compenseren (aanleren van strategieën) en eventueel te gaan trainen.

Een interdisciplinaire samenwerking tussen een neuropsycholoog, de neuroloog en een neurologopedist is van groot belang.

Stem- en articulatieproblemen

Stemproblemen kunnen ontstaan omwille van diverse oorzaken, zowel neurologisch (CVA, ziekte van Parkinson, stemplooiverlamming) als niet-neurologisch (infecties, stembandknobbels, foutief stemgebruik). De problemen kunnen te maken hebben met het stemorgaan zelf (de stemplooien) of met de manier waarop de stem gebruikt wordt. Hierdoor kan de stem hees, schor, te luid of te zacht, te hoog of te laag, ruw of geknepen klinken en kan ze zelfs wegvallen. Ook wanneer spreken erg vermoeiend is of wanneer spreken pijn in de keel veroorzaakt, kan er sprake zijn van een stemprobleem.

Ook articulatieproblemen (met of zonder neurologisch letsel), kunnen ervoor zorgen dat u moeilijker verstaanbaar bent of niet tevreden bent over uw uitspraak. Mompelen, onvoldoende pittig articuleren of spreken met de tong tussen de tanden zijn voorbeelden van articulatieproblemen.

Graag nog wat extra informatie?

U kan de brochure stemstoornissen van de beroepsvereniging downloaden. Hier wordt alles nog eens mooi uitgelegd.

Aerofagie en/of supragastrisch boeren

Heb je last van overmatig boeren tijdens of vlak na het eten, doorheen de dag of tijdens stressvolle momenten? Heb je veel lucht in je maag of darmen? Heb je maag- of darmklachten die niet verklaard kunnen worden door een medische aandoening? Mogelijks heb je last van aerofagie (slikken van lucht) en/of supragastrisch boeren (bovenmaags boeren).

Samenwerking met een osteopaat en/of psycholoog is soms aan te raden.